Privacy Policy JT Music

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking ter vervanging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij bieden u graag transparantie over de gegevens die wij verzamelen, hoe we ze gebruiken en wat uw rechten zijn onder deze nieuwe wet. Wij hebben in verband daarmee ons privacy statement herschreven. 

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten waarbij u een betrokken partij bent, of om op uw verzoek een account aan te maken voor het afnemen van onze producten.
 • U heeft toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doelen. 

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Het leveren van goederen aan de door u verstrekte afleveradressen
 • Het afhandelen en versturen van (digitale) facturen
 • U te kunnen e-mailen en bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te kunnen informeren over wijzigingen aangaande onze diensten en producten, aanbiedingen, prijswijzigingen en overige relevante informatie
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het aanleggen van dealerlijsten op onze website
 • Wij analyseren uw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

 

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • NAW gegevens van het bedrijf
 • BTW nummerKvK nummer
 • Bankrekening nummer tbv SEPA Incasso
 • Telefoonnummer, - E-mailadres
 •  IP-adres
 •  Voor & achternaam
 • Geslacht
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Alle persoonsgegevens & financiële gegevens op grond van wettelijke bepalingen 

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens 

 • Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. - Bovengenoemde termijnen gelden tenzij JT Music BV op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. 

 

Gebruik besloten gedeelte website

 • Als medewerker van een klant van JT Music BV, kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van onze website (www.jtmusic.shop). Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met deze gegevens.
 • Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is dient u JT Music BV hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 Wij verstrekken of verkopen géén persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van JT Music BV bepaalde werkzaamheden en/of diensten verrichten( zoals Mailserver Mailchimp, het creëren van dealerlijsten op de merken websites, IT-beheerders) 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

 • Wij gebruiken cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
 • Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Deze gegevens worden gebruikt om de web site te optimaliseren.
 • Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de website van De Autoriteit Persoonsgegevens Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google analytics
 • Op onze website zijn mogelijk links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg geselecteerd zijn, draagt JT Music BV geen verantwoording ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.
 • U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 • U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JT Music BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jtmusic.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken.
 • Wij wijzen u erop dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/ tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 • Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maat regelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, naam dan contact met ons op via info@jtmusic.nl

 

Aanpassen privacy statement

 • Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen wanneer wij dit privacy statement aanpassen en per welke datum deze aanpassingen van kracht zijn.
 • Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement.
 • De huidige privacy statement is bijgewerkt op 23-05-2018
Search engine powered by ElasticSuite